பாம்பன் தொடர்வண்டி பாலம் - Pamban Railway Bridge - Rameshwaram

பாம்பன் தொடர்வண்டி பாலம்
 Pamban Railway Bridge
Rameshwaram - Tamilnadu.


Comments